Asbestsanering

Asbestsanering

Wij zorgen voor de verwijdering en uitfasering van stoffen die niet in een duurzame omgeving passen. Alle asbesthoudende materialen worden door ons veilig en zorgvuldig gesaneerd en verwijderd. Ook zijn we lid van de VVTB en zijn we in het kader van het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering volgens de vigerende SC-530 norm gecertificeerd. We hebben een speciaal team van gekwalificeerde DTA'ers en DAV'er voor de uitvoering van saneringen. Uiteraard in beschikking over alle wettelijke vereiste certificaten en opleiding.

Veilig en deskundig asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Voor alle saneringen van asbest houdende toepassingen beschikken we over al het benodigd materieel: decontaminatie-units, onderdrukapparatuur, ademhalingsapparatuur en speciale asbestafvalcontainers die zowel de veiligheid en gezondheid van de medewerkers als die van u en de omgeving garanderen. Aan de hand van een asbestinventarisatierapport maken wij een passende offerte voor u. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.