Van Besouw-locatie

Sloop oude accu- en pompgebouw

In Goirle hebben we de sloop van het oude accu- en pompgebouw voor de herontwikkeling van de "Van Besouw-locatie" gerealiseerd. Helaas kon het voormalige accu- en pompgebouw wegens de slechte staat niet meer gehandhaafd blijven door renovatie. Om de nieuwbouw op de locatie, op maar 5 cm afstand van het oude accu- en pompgebouw, tijdens de sloopwerkzaamheden niet te beschadigen hebben we een aantal maatregelen moeten treffen. Hiervoor is onder meer een steiger geplaatst en is de gevel volledig handmatig gesloopt. In goede samenspraak met de opdrachtgever, Nederlandse Bouw Unie, en met hulp van de lange giek van Heezen, is het project voorspoedig verlopen!